Bezpłatna gazeta kulturalo-informacyjna: Grodzisk Mazowiecki, Milanówek, Podkowa Leśna, Zabia Wola, Baranów, Jaktorów, Brwinów, Otrębusy

10 edycja Milanowskiego Liścia Dębu

2012-11-23

Po raz dziesiąty Kapituła Milanowskiego Liścia Dębu, przyznawanego w uznaniu zasług za działalność na rzecz Milanówka, wyróżniła dwie osoby i szkołę. Tymi osobami są dziennikarka i zarazem prezes Stowarzyszenia „Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych OBIEKTYW” pani Ewa Kubacka za „aktywną działalność społeczną w Milanówku” i pan Ryszard Witkowski za „wkład w popularyzację historii Milanówka w dokumentacji fotograficznej i publicystyce ze szczególnym uwzględnieniem okresu II Wojny Światowej”.

zdjęcie główne

Nowa Prywatna Szkoła Podstawowa w Milanówku - reprezentowana przez dyr. Krzysztofa Śliwińskiego i wieloletnią koordynatorkę konkursów Agnieszkę Krzysiak - otrzymała wyróżnienie  za „inicjowanie i realizację konkursu plastycznego, literackiego i literacko-plastycznego Ocalić od zapomnienia".

Burmistrz  Milanówka Jerzy Wysocki wręczając w czasie  uroczystości w Teatrze Letnim  MCK statuetki Milanowskiego Liścia Dębu i dyplomy scharakteryzował działalność wyróżnionych przypominając ich najważniejsze osiągnięcia.

Ryszard Witkowski ps. „Romuald", „Orliński" zasłużył się dla Milanówka walcząc z okupantem w „Szarych Szeregach" i AK będąc m.in. kolporterem prasy konspiracyjnej, uczestnicząc w oddziałach osłaniających zrzuty „cichociemnych" pod Grodziskiem oraz współpracując z komórką FOTO AK, która po Powstaniu Warszawskim mieściła się w pracowni fotograficznej jego matki. W czasie wojny wykonał wiele zdjęć obrazujących walkę z okupantem i przekazał do Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie można je oglądać. Wraz z matką i siostrą uczestniczył w ratowaniu Żydów za co został odznaczony medalem „Sprawiedliwy wśród narodów świata". Wiele swoich relacji i wspomnień na temat lat wojny zamieścił w książkach o Milanówku wydawanych przez Tow. Miłośników Milanówka i w artykułach prasowych.

Po ukończeniu studiów inżynierskich specjalizował się w lotnictwie m.in. pracując jako pilot doświadczalny, wykładowca w Instytucie Lotnictwa w Warszawie oraz Cranfield Institute of Technology w Anglii, Air Academy w Misuracie w Libii. Otrzymał  uprawnienia niezależnego eksperta lotniczego, biegłego sądowego ds. wypadków lotniczych oraz międzynarodowego sędziego sportów lotniczych FAI i szybownictwa,  wylatał głównie na śmigłowcach 4000 godzin. Jest autorem wielu książek z dziedziny lotnictwa, m.in. fundamentalnej pracy Dzieje śmigłowca (Warszawa: Oficyna Wydawnicza ECHO, 2005).

Ewa Kubacka od lat aktywnie uczestniczy w działalności społecznej na rzecz Milanówka i jego mieszkańców. W wielu inicjatywach, publikacjach prasowych (i ostatnio na portalu Obiektyw.Info)  oraz wystąpieniach publicznych widać jej wielką wrażliwość, troskę o interesy miasta. Uczestniczy  w sesjach i komisjach Rady Miasta i często zabiera głos w trosce o maksymalne korzystne dla mieszkańców  rozwiązania podejmowanych uchwał. Często uczestniczy w imprezach organizowanych przez Urząd Miasta, szkoły lub organizacje pozarządowe. W swoich artykułach jest rzecznikiem szeroko rozumianej współpracy dla miasta wszystkich organizacji pozarządowych, w czym wykazuje wiele troski i odwagi  promując zachowania prospołeczne. Warto podkreślić, że jest osobą bezinteresowną, otwartą na problemy ludzi i zawsze gotową do udzielenia pomocy, nie szczędząc swojego czasu.

Nowa Prywatna Szkoła Podstawowa w Milanówku od 12 lat realizuje zainicjowany przez grono nauczycieli konkurs „Ocalić od zapomnienia". Jest to konkurs plastyczny, literacki i literacko-plastyczny skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Jego misją i celem jest zwrócenie uwagi na wiele zaniedbanych, a niekiedy zrujnowanych obiektów architektury, znajdujących się na terenie Milanówka oraz gmin sąsiednich, Brwinowa, Podkowy Leśnej, Grodziska Mazowieckiego, Nadarzyna i innych gmin Mazowsza. Uczestnicy konkursu co roku utrwalają pamięć o tych miejscach poprzez prace plastyczne, fotografie i różnorodne formy literackie. Ważne jest to, by każdy utwór był wyraźnie zainspirowany  konkretnym obiektem. Każdego roku konkurs cieszy się wielkim zainteresowaniem, czego dowodem jest bogaty plon - kilkadziesiąt prac nagradzanych i wiele wyróżnień. Prace eksponowane są na zbiorowej wystawie i służą popularyzacji idei ocalania walorów architektonicznych. Konkurs „Ocalić od zapomnienia" znacznie wykracza poza podstawowe regulaminowe założenia. Przyczynia się do pogłębiania wiedzy na temat historii małych ojczyzn. Kształtuje szacunek dla dorobku lokalnych twórców i uwrażliwia na otaczające nas piękno przyrody i architektury.

Laureaci konkursu w swoich wystąpieniach ni kryli wzruszenia i dziękowali za to, że dostrzeżono i doceniono ich wysiłki w działalności na rzecz Milanówka. Inż. Witkowski w swoim wystąpieniu przypomniał mało znany fakt, iż w budynku zwanym Teatrem Letnim w 1911 r. inż. Władysław Zalewski - jeden z pionierów polskiego lotnictwa - budował swój dwupłatowiec. Poinformował też, że w czasopiśmie „GAPA" ukaże się jego artykuł o milanowianach pracujących dla polskiego lotnictwa zatytułowany „Długa lotnicza historia małego miasta". Red. Ewa Kubacka w swoim wystawieniu nawiązując do przyznanego jej zaszczytnego wyróżnienia dziękowała za  zaufanie jakim jest obdarzana słowami „czuję, że moje działania i intencje są właściwie odczytywane i odbierane..." Wreszcie dyr. Krzysztof Śliwiński wyrażając satysfakcję z powodu docenienia działalności szkoły  podkreślił, że „są tu z nami uczniowie, nauczyciele, dlatego wspólnie przyjmujemy tę nagrodę". Kończąc pragnę pogratulować wszystkim wyróżnionym w tegorocznej edycji „Liścia dębu" i wyrażam nadzieję, że przyczynią się do podejmowania dalszych pożytecznych działań na rzecz naszego miasta.

Andrzej Pettyn

 

 

 

 

 

 

Redaktor działu

Andrzej Pettyn

Imię: Andrzej
Nazwisko: Pettyn
Data ur.: 19.04.1938 r.
Miejsce ur.: Warszawa

Popularyzator wiedzy o Milanówku i zarazem animator wielu działań na rzecz miasta na niwie kulturalnej, historycznej i wydawniczej.

czytaj więcej...