Bezpłatna gazeta kulturalo-informacyjna: Grodzisk Mazowiecki, Milanówek, Podkowa Leśna, Zabia Wola, Baranów, Jaktorów, Brwinów, Otrębusy

Nie będzie ekranów akustycznych w Milanówku!

2013-01-10

Nie ma zgody na wybudowanie ekranów dźwiękoszczelnych wzdłuż torów przebiegających przez Milanówek. Zgodnie z decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, podtrzymaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nie może wykonać inwestycji, która zdaniem władz miasta oraz mieszkańców doprowadziłaby do zmniejszenia walorów estetycznych lokalnego krajobrazu.

zdjęcie główne Minister Kultury decyzją z 14 grudnia 2012 r. podzielił pogląd Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz władz miasta Milanówka, stojących na stanowisku, że ekrany stworzą "wielkoformatowe, agresywne struktury, prowadzące do degradacji zabytkowej przestrzeni, obniżając jej istotne wartości krajobrazowe, oparte w głównej mierze na harmonijnym współistnieniu zabudowy i przyrody".

Decyzja Ministra Kultury to szansa dla Miasta na wynegocjowanie innych form zabezpieczenia przed hałasem. W tym celu 10 stycznia br. władze Milanówka organizują naradę techniczną z udziałem przedstawicieli PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Decyzja o niewyrażeniu zgody na budowę ekranów dźwiękoszczelnych jest ostateczna w postępowaniu administracyjnym. PKP PLK S. A. może jeszcze próbować zaskarżyć ją w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym.