Bezpłatna gazeta kulturalo-informacyjna: Grodzisk Mazowiecki, Milanówek, Podkowa Leśna, Zabia Wola, Baranów, Jaktorów, Brwinów, Otrębusy

Manifestacja Zawodów Rynku Nieruchomości

2012-04-24

W dniu 12 kwietnia bieżącego roku przed Sejmem odbyła się manifestacja Pośredników w Obrocie Nieruchomościami , Rzeczoznawców Majątkowych oraz Zarządców Nieruchomości która skupiła rzeszę ponad 700 osobowej grupy przedstawicieli powyższych zawodów . Manifestacja odbyła się pod hasłem ,, Kompetencja I Bezpieczeństwo Nieruchomości''.

zdjęcie główne

Manifestacja była wynikiem braku konsultacji społecznych Rządu z przedstawicielami zawodów związanych z obsługa rynku nieruchomości  w związku z wprowadzaniem tzw. ,, Ustawy Deregulacyjnej ,, która to w mniemaniu Rządu oraz  Ministra Sprawiedliwości Pana Jarosława Gowina ma spowodować wzrost zatrudnienia oraz powstanie nowych miejsc pracy.

Zwieńczeniem Manifestacji było złożenie petycji do Pani Marszałek Sejmu Ewy Kopacz, oraz Przewodniczących Klubów Parlamentarnych. Petycja złożona w imieniu 9 Federacji Rynku Nieruchomości wyrażała ubolewanie w związku z brakiem konsultacji ze środowiskiem Pośredników, Zarządców oraz Rzeczoznawców podczas wprowadzania ustawy. Była też wyrazem ogromnych obaw jakie pojawiły się wśród specjalistów uprawiających powyższe zawody. Otwarcie,, dostępu do zawodów jakie planuje Minister Gowin w mniemaniu Pośredników posiadających kwalifikacje przyniesie odwrotny skutek . Wprowadzenie do zawodu Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami osób, które nie posiadają kwalifikacji, nie muszą odbywać szkoleń spowoduje drastyczne obniżenie jakości świadczonych usług a co za tym idzie  wzrost niezadowolenie wśród klientów  korzystających z Ich usług. W powyższej manifestacji brała udział 30 osobowa Grupa Doradców, oraz Pośredników  Grupy PL Nieruchomości na czele z Prezesem Panem Dariuszem Uchorczakiem.

- Panie Prezesie , jaki jest powód tak licznego udziału pracowników Pańskiej Firmy w  powyższej manifestacji?

- Firma PL Nieruchomości zawsze kładła ogromny nacisk na jakość świadczonych usług, zawsze działała zgodnie ze standardami zawodowymi. Nie wyobrażam sobie sytuacji , w której zawód Pośrednika będą wykonywały osoby bez kwalifikacji , doświadczenia ,  niejednokrotnie osoby po szkole podstawowej . Zawód ten wymaga od osób w nim  pracujących nieustannego uzupełniania wiedzy, rozwijania się , zdobywania nowych umiejętności i doświadczeń - wszystko to w celu jak najlepszego zabezpieczania Klientów, oraz przeprowadzenia transakcji w sposób sprawny i bezpieczny. PL Nieruchomości zapewnia swoim pracownikom szereg  szkoleń mających na celu pogłębianie wiedzy. Od początku istnienia firmy motywowałem swoich pracowników do uzyskiwania licencji zawodowych z dwóch   podstawowych powodów. Po pierwsze, aby mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności przed komisja kwalifikacyjną , po drugie abym miał pewność  że zatrudniam fachowców w swojej dziedzinie, którym zależy na jakości usług jakie świadczą .

Nasz udział w manifestacji jest wyrazem obawy jaką żywimy w związku z  planami Ministra Gowina,  który chyba do końca nie jest świadomy że działa na  szkodę społeczeństwa. Obniżenie jakości usług, pociągnie za sobą całą lawinę roszczeń, oraz spraw sądowych z nimi związanych . Nie o to chyba chodzi,  żeby  zasypać i tak już przeciążone sądy nowymi sprawami...

Moim zdaniem ustawa jaką planuje wprowadzić Rząd wcale nie spowoduje  powstania nowych miejsc pracy a co za tym idzie spadku bezrobocia, spowoduje zaś  cała masę szkód, których na dzień dzisiejszy nie jesteśmy nawet w stanie  przewidzieć.

-Panie Prezesie zatrudnia Pan jednocześnie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami   posiadających licencje zawodową , jak również Doradców nie posiadających licencji,  którzy to działają pod nadzorem licencjonowanych Pośredników. Jak odnosi się Pan do zarzutów Ministra że to licencjonowani Pośrednicy oraz zrzeszające ich Federacje blokują dostęp do zawodu? Jest to niedorzeczność... Federacje nigdy nie blokowały dostępu do zawodu, wręcz przeciwnie Federacje zrzeszające Pośredników , Zarządców , Rzeczoznawców działają w celu propagowania i promowania powyższych zawodów. Dostęp do zawodu   Pośrednika  w Obrocie Nieruchomościami nigdy nie był celowo utrudniany, praktyki, egzaminy jakie towarzyszyły uzyskiwaniu licencji zawodowej miały za zadanie zweryfikowania wiedzy merytorycznej przyszłych Pośredników.  Wiedza ta jest wyznacznikiem jakości i przekłada się na bezpieczeństwo prowadzonych transakcji a co za tym idzie na koszty towarzyszące transakcji.

- Czy uważa Pan że dopuszczenie do zawodu osób bez kwalifikacji oraz przygotowania pociągnie za sobą jakieś negatywne skutki?

Oczywiście że tak. Jeżeli usługa pośrednictwa zostanie źle wykonana i powstanie z

tego tytułu roszczenie to ktoś za te błędy będzie musiał zapłacić ... Pytanie tylko kto? Ale jestem też dobrej myśli że , nawet po wejściu powyższej Ustawy w życie sam rynek dosyć szybko zweryfikuje działalność takich ,, samozwańczych pośredników ,,. Wiadomym jest,  że nikt  o zdrowych zmysłach nie będzie ryzykował dorobku całego życia powierzając transakcję kupna, bądź sprzedaży osobie bez kompetencji niezbędnych w tym zawodzie.

- Reasumując Pańską wypowiedź rozumiem że oczami doświadczonego Przedsiębiorcy i pośredników jakich Pan zatrudnia ,,Ustawa Deregulacyjna ,, przyniesie więcej szkody niż pożytku ?

- Dokładnie tak, ale sądzę że klientów rozsądnych i szanujących swój majątek raczej dotyczyć ona nie powinna.