Bezpłatna gazeta kulturalo-informacyjna: Grodzisk Mazowiecki, Milanówek, Podkowa Leśna, Zabia Wola, Baranów, Jaktorów, Brwinów, Otrębusy

Zapraszamy na IV Międzynarodowe Spotkanie Milanowian

2012-05-02

W ramach tegorocznego Festiwalu Otwarte Ogrody 16 czerwca br. odbędzie się już czwarte z kolei Międzynarodowe Spotkanie Milanowian. Początek o godz. 12.00, miejsce spotkania: „Galeria Letnisko” Milanowskiego Centrum Kultury (ul. Kościelna 3).

zdjęcie główne

Włączenie spotkania w program Festiwalu umożliwi gościom spoza Milanówka udział w wielu imprezach, które z tej okazji odbędą się w mieście. Po spotkaniu ok. godz. 14.00 zainteresowani będą mogli odbyć godzinny spacer z przewodnikiem „Śladami Michała Lasockiego". Patronatem medialnym, podobnie jak i w ub. roku, objęła spotkanie gazeta kulturalno-informacyjna „Wspólny powiat", która na swoich łamach i portalu (http://wspolnypowiat.pl/) wiele uwagi poświęca tematyce milanowskiej.

Trzy pierwsze spotkania milanowian utwierdziły organizatorów w przekonaniu, że takie imprezy warto organizować, ponieważ dla wielu osób spoza naszego miasta stanowią one zachętę do ponownego odwiedzenia Milanówka, spotkania się z rodzinami, pospacerowania, powrotu do wspomnień z dzieciństwa czy młodości tu spędzonej. W poprzednich spotkaniach uczestniczyli milanowianie z Australii, Rosji, Indonezji, Holandii i wielu miast na terenie Polski.

W tegorocznym programie spotkania przewidziano m.in. tradycyjne wystąpienie burmistrza Milanówka Jerzego Wysockiego, który zaprezentuje aktualne problemy miasta i pogadankę prezesa Tow. Miłośników Milanówka red. Andrzeja Pettyna nt. powstania Milanówka w związku z przypadającą w tym roku  150. rocznicą urodzin założyciela miasta Michała Lasockiego h. Dołęga. Zaplanowano też wymianę poglądów na temat „magnetyzmu" Milanówka. Organizatorzy nie wykluczają udziału potomków M. Lasockiego, którzy opowiedzą o losach niektórych członków rodziny, uczestniczących - w różnych okresach historii Polski - w walkach o niepodległość ojczyzny.

Z uwagi na konieczność wydrukowania odpowiedniej ilości egzemplarzy materiału informacyjnego nt. M. Lasockiego i powstaniu Milanówka prosimy o potwierdzenie do 10 czerwca br. udziału w spotkaniu, który jest bezpłatny - listem (Tow. Miłośników Milanówka, Skrytka poczt. 46, 05-022 Milanówek), mejlem (a.pettyn@wp.pl) lub telefonicznie 22-758-37-08.

Towarzystwo Miłośników Milanówka