Bezpłatna gazeta kulturalo-informacyjna: Grodzisk Mazowiecki, Milanówek, Podkowa Leśna, Zabia Wola, Baranów, Jaktorów, Brwinów, Otrębusy

Małżeństwa na medal w Gminie Brwinów

2012-10-25

Miłość, przyjaźń, szacunek i wzajemne zrozumienie połączyły ponad pół wieku temu piętnaście małżeństw, które 23 października 2012 r., wzięły wraz z rodzinami i przyjaciółmi udział w uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie.

zdjęcie główne

Najdłużej w związku małżeńskim pozostają państwo Cecylia i Stanisław Krawczykowie z Kań. Miłość, wierność i uczciwość małżeńską ślubowali sobie 64 lata temu. To oni jako pierwsi odebrali srebrzone medale i gratulacje z rąk burmistrza Kosińskiego. Pozostałe pary zawarły związek małżeński ponad 50 lat temu.

Przepiękne kosze ze słodyczami dla panów, bukiety kwiatów dla pań i życzenia zdrowia i dalszego darzenia się miłością i szacunkiem wypełniły wzruszającą uroczystość. Medalami uhonorowano państwa Elżbietę i Władysława Bieńkowskich, Czesławę i Józefa Antczaków, Urszulę i Grzegorza Guzowskich, Teodozję i Aleksandra Kociszewskich, Krystynę i Andrzeja Komorowskich, Marię i Mariana Korczykowskich, Krystynę i Stanisława Łojków, Krystynę i Lubomira Norberczuków, Zofię i Krzysztofa Sławińskich, Elżbietę i Władysława Sułkowskich, Ewę i Stanisława Szachnowskich, Teresę i Tadeusza Szatanków, Janinę i Jana Szopów oraz Alicję i Zbigniewa Zakrzewskich.

Pary małżeńskie, które w przyszłym roku obchodzić będą okrągłą 50. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego oraz pary, które są małżeństwem dłużej niż 50 lat, a nie otrzymały jeszcze medali przyznawanych przez prezydenta RP, proszone są o kontakt z Urzędem Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy Brwinów pod numerem telefonu 22 738 25 61.

Wszystkim jubilatom życzymy pogody ducha i radości, którą okazywali podczas otrzymywania medali, a także zdrowia i wielu, wielu kolejnych wspólnych lat!